Erbjudande resten av 2018

0 kr i första förhöjd hyra

Fram till årsskiftet finns möjlighet att med 0 kr i första förhöjd hyra, leasa ett fordon från vårt begagnatlager.

För mer info ta kontakt med Jonny på tel 0303-62033 eller mail på jonny.rosen@bilab.se

Alternativt kontakta Mikael på telefon 0303-62031 eller mail: mikael.nilsson@bilab.se

Lastbilsflak